صنایع دستی وگلدوزی زنان افغان

صنایع دستی وگلدوزی زنان افغان

این دسته یا کتگوری مخصوص محصولات صنایع دستی وتولیدات زنان ایجاد شده است در این پروژه محصولات تولیدی خانم در سراسر افغانستان به فروش گذاشته می شود خواهشمندیم برای توانمندی اقصتاد زنان حتما محصولات انان را بخرید  مشتریان محترم ازین دسته می توانند انواع محصولات را بدست بیاورید

محصولات: 19 از 9
نمایش: 12