جارو برقی ترکیش پاور ORC 500 اصلی ترکی

ترکیش جارو برقی 

2000 V

اصلی اورجینال 

LMODEL ORC 500


  • افغانی 4800
کمیت:  
در انبار (1000 موارد موجود)